Om Gerby UF


Vad är Gerby UF?

Gerby ungdomsförening r.f. är en ideell förening som ordnar verksamhet för invånarna i Gerby-Västervik området. Föreningen strävar till att ordna verksamhet åt alla ålders- och intressegrupper.

Gerby UF grundades år 1928. Föreningens ändamål var redan då att försöka åstadkomma en förädling av ungdomens nöjen. För att få möjlighet till detta byggdes UF-lokalen i slutet av 1920-talet. Arbetet gjordes på talko och en stor del av materialet donerades till föreningen av bybor.

Verksamheten var i början livlig men den svalnade dock så småningom och låg helt nere i början av 1970-talet. Lokalen grundrenoverades 1979. Sedan dess har verksamheten varit livlig.


Vem "gör" Gerby UF?

Svaret på frågan är: ingen enskild. Gerby UF "görs" av alla. Oberoende av om du är med på talko, deltar i någon av verksamhetsformerna, är med på någon UF-fest eller endast betalar medlemsavgiften är DU med och gör Gerby Ungdomsförening r.f. till vad den är idag!


Har du några idéer eller vill du komma med?

I så fall är du och/eller dina idéer välkomna med. Har du något du vill diskutera om Gerby UF var vänlig och ta kontakt med någon ur styrelsen. Vårt största problem idag är som sagt att hitta personer som är villiga att arbeta för framförallt ungdomen men även andra åldersgrupper. Om du vill hjälpa oss med den saken vore vi mycket tacksamma.