Styrelsen för år 2019


Ordförande: Vice ordförande:
Ove Wiklund Christoffer Smeds
ove.wiklund (a) gerby.fi  
   
Sekreterare: Kassör: Hanna Williamsson
Nina Sjöholm  
nina.sjoholm (a) gerby.fi Vicekassör: Mari Wiklund
   

Styrelsemedlemmar: Jan-Olof Edberg
  Lucas Nyberg
  Pia Pedersen-Sundell
   
Suppleanter: Anette Möuts
  Laura Heinonen
  Nicklas Johansson