Styrelsen för år 2017


Ordförande: Vice ordförande:
Ove Wiklund Christoffer Smeds
ove.wiklund (a) gerby.fi  
   
Sekreterare: Kassör: Hanna Williamsson
Pia Pedersen-Sundell  
pia.pedersen-sundell (a) gerby.fi Vicekassör: Anette Möuts
   

Styrelsemedlemmar: Lucas Nyberg
  Mari Wiklund
  Nina Sjöholm
   
Suppleanter: Jan-Olof Edberg
  Laura Ulvila
  Nicklas Johansson